AGORA

14 000 m2 Warszawa, ul. Czerska

Opracowanie: 2018 r.

Konkursi architektoniczny na opracowanie koncepcji wnętrz i aranżacji przestrzeni biurowych istniejącej siedziby Agory - wyróżnienie wraz Pracownią Gierałtowski i Partnerzy