HL TECH

1350 m2 Warsaw Spire, plac Europejski 1, Warszawa

PROJEKT: 2017

REALIZACJA: 2018

FOT. SZYMON POLAŃSKI