CEDC INTERNATIONAL

3000 m2 Warszawa

PROJEKT: 2017 r.

REALIZACJA: 2017 r.

FOT. PION STUDIO

ARCHITEKCI: Katarzyna Chmurzyńska-Mazur