ERGO DIGITAL IT

2800 m2 Warszawa, Plac Trzech Krzyży

PROJEKT: 2017 r.

REALIZACJA: 2017-2018 r.

FOT: PION STUDIO